Karula Muinsuskaitse Selts

MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts
Selts ühendab ajaloost huvitatud isikuid. Sõna ja teoga taotletakse kultuuri järjepidevuse hoidmist, rahva ajaloomälu säilitamist ning eesti rahva ajalooliselt kujunenud väärtushinnanguile vastava inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist. Teeb muinsuskaitsealast selgitustööd, aitab kaasa mälestiste hooldamisele ja ennistamisele, kogub ja säilitab rahvapärimusi ning mälestusi, annab välja muinsuskaitsealaseid trükiseid. Korraldab kokkutulekuid, näitusi, muinsuskaitsepäevi ja mälestiste ning mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Registrikood: 80087305
Tegutsenud alates 1989. aastast. (asutatud 10. juunil 1989.a. ja registreeritud mittetulundusühinguna 24. oktoobril 1989.a.)
Kontaktisik Vaike-Hele Puudersell telefon 521 6386, e-post: vaike.puudersell@mail.ee
Aadress: Lüllemäe küla Valga vald Valgamaa 68116