Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts

MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts
MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts loodi aastal 2009. Oleme Päästeameti ametlik lepingupartner ja Eesti Päästeliidu liige, tehes nendega tihedat koostööd. Aastaringselt ja 24h ööpäevas on koduvalves 2 meest, kes on valmis reageerima päästesündmusele. Seltsile kuulub kolm päästeautot, millega osutatakse erinevaid päästeteenuseid. Meie piirkond on Karula depoost 25 km raadiuses. Oleme Valga valla ainuke vabatahtlik tuletõrjeselts. 2017 aastal reageeriti 55 sündmusele. Alates 2017 aastast tegelevad Karula vabatahtlikud päästjad senisest palju rohkem ohutusalase ennetustööga. Osaletakse erinevate ürituste korraldamisel (lahtiste uste ning infopäevad, Karula külapäev, kevadised koristustalgud), viiakse läbi kodukülastusi, panustatakse erinevate spordiürituste korraldamisesse, kus vajatakse vett või abi, rajatakse lastele liuväljasid jne. Eesmärgiks on muuta meie koduvald turvalisemaks.  “Jumala auks, ligimese kaitseks!”

Kontaktisik: Veiko Pormeister, e-post: veiko.pormeister@gmail.com,GSM: 528 7277