JAAN lATTIKU SÜMBOLID 

Jaan Lattiku Karjapoisi kivi sarnane on ka Teejuhi mälestusjooksu rändkarikas, mis antakse igal aastal üle Teejuhi mälestusjooksu parimale teatevõistkonnale. 

1998. aastal oli Karulast Mäkiste talust pärit kirjanikul, riigi- ja kirikutegelasel Jaan Lattikul 120 sünniaastapäev. Võru Instituudi ettevõttel moodustati sünniaastapäeva tähistamise algatustoimkond. Tähistamise idee autoriks Toivo Kotov. Toimkonnas olid: Ants Järvmägi, Eduard Õunapuu, Ene Kaas, Laida Avtomonov, Etna Ansi, Terje Puudersell, Vaike Puudersell, Toivo Kotov ja Enno Tanilas. Kavas oli paigaldada mälestuskivi Mäkistesse Jaan Lattiku sünnitalu maale ja sündmus toimuks 21. juunil 1998.a. Karula valla päevade raames. Mälestuskivi valmistamiseks ja paigaldamiseks otsustati küsida raha fondidest. Projekti finantseerimise eest määrati vastutavaks Karula Muinsuskaitse Selts.

22. oktoobril 1998.a. korraldas Võru Instituut konverentsi „Jaan Lattik 120“.

Mälestuskivi telliti OÜ Päide Kivilt, voldiku „Jaan Lattik 120“ trükkis AS Vester ja transpordiga kindlustas OÜ Nakatu ning Karula Vallavalitsus.
Projekti teostamiseks saadi raha: Valgamaa Fondilt 5 000 krooni, Valgamaa Kodukandi Ühenduselt (külaarengu programmist) 6 000 krooni ja Eesti Regionaalarengu Sihtasutuselt (külaliikumise programmist) 10 000 krooni.
Projekti kogumaksumus 21 000 krooni.

“Kas tahad teada, kust läheb tee Karula kiriku juurde?”

Tänasele rändajale juhatab teed kivisse raiutud karjapoiss Jaan.  Ta teeb seda Jaan Lattiku kuulsa noortejutu „Teejuht“ ainetel. „Teejuhi“ jutt ilmus esmakordselt 1913.a. Jaan Lattiku noortejuttude kogumiku „Meie noored“ teises kordustrükis, hiljem mitmetes kordustrükkides.

Teelõigul Mäkiste talu teeots – Karula vana kirik Lüllemäel kohtame endiste ja praeguste talude juures mitmeid penisid. Aga õgas neid pellätä ei massa. Karjapoisist Teejuhil on iga peni jaoks õpetussõnad olemas!

Tänased Lüllemäe kooli noored andsid penidele sellise visuaalse näo ja kuju nagu nemad neid jutu järgi ette kujutavad.

Ka Sinul on võimalik noorte joonistatud penidega kohtuda. Kontrolli üle, kas penid on kohal ja kas neist ka terve nahaga mööda pääseb…

Selleks see Teejuhi rada ju ongi!

 

2017. aastal toimus joonistuskonkurss Teejuhi koerad. Konkursi tulemusena said visuaalse näo  koerad, keda Teejuht oma teel Lüllemäele kohtas.

Oleme tähistanud 2018.aasta oktoobris endiste talude asukohad infotahvlitega, kus on koera pilt ja karjapoisi sõnad. Iga rändaja, kes satub täna Karula kanti uitama, saab juhatust, kuidas jõuda Mäkistest Lüllemäele ning milliseid koeri ta võib oma teel kohata. Kaasaegsete Infotahvlitega tähistatud rada täiendab Juku-Peedu orienteerumisklubi Teejuhi püsirada.

23.juunil 2018 paigaldati Jaan Lattiku mälestuspink Karula kiriku juurde. Pink asub uue ja vana kiriku vahel. Pingil seisev Karjapoiss näitab näpuga kiriku suunas justkui oleks jõudnud Rändajast mööda ning kontrollimas, et kas vastavalt tema juhatamisel on ikka kiriku juurde jõutud.

Tänasel päevalgi juhatab Karjapoiss Teelisi Mäkiste talu teeotsast kiriku juurde. Kohale jõudes on teelisel võimalik nüüd pingil jalga puhata ning edasisi rännuplaane pidada.

 

Pingi paigaldamise idee küpses idee eestvedajal Ene Kaasil peas juba aastaid. Õnneks leidus ideele toetajaid ja nii kirjutati projekt KOP-ile. Pink on kingituseks Karula kandi rahvale ja Jaan Lattiku austajaile ning Eesti Vabariigile 100 sünnipäevaks. 

Pingi valmistas ja paigaldas OÜ Puukujurid Jõgevamaalt. Taotleja ja projekti elluviijaks oli  MTÜ Karula Kultuuriselts.

dav

Jaan Lattik on kirjutanud

Ma kutsun ja pühitsen kõiki eesti noori, kus nad ka on ja elavad, Eesti talu, Eesti küla ja kihelkonna, Eesti alevikkude ja linnade ning Eesti riigi piiri hoidjaiks ja kaitsjaiks. Kõik nood piirikivid, mis meie vanemad sinna paigale on asetanud, on niisama tõsised ja pühad kui on Eesti kiriku müürikivid. Noorte käed ma võtan ja painutan piirikupitsale otse kivisse lõigatud ristile ja ütlen neile ette oma isa, tolle vana Võrumaa talupoja sõnad. Las noored räägivad järele: “See piirikivi on püha! Hoidke ja pidage isakodu piiri kalliks! Eesti rahva teekond läbi öö jätkub veel, kuid sellel reisul on olnud ka ilusaid päikesepaistelisi päevi ja tähtede särast õnnistatud rahulikke öid. Hoidke lõkkel meie vabadusetuld, mis meie rahva hinges alati on elutsenud. See peletab eemale, kaugele idast meile kõndinud öised mõtted, võõrad varjud ja nende karmid korraldused ja käsud. Kõiki noid ilusaid vabaduseaastaid ja -päevi kanname kaasas oma usus, lootuses ja palavas ning suures armastuses oma esiisade maa, kodu ja riigi vastu. Kuid nüüd on seal kodus nii pime, et vaata, ega haudki pole süngem. Aga meie tahame loota ja teha kõik selle heaks, et Eesti jälle võiks õitseda ja elada päikesesäras vabana ängistava öö varjudest!”

Jaan Lattik. Piirikivi (mälestusteraamatust „Teekond läbi öö II“)

 

Eha ja Toivo Kotovi eestvedamisel paigaldati sümboolne Piirikivi Karjapoisi mälestuskivi lähedale Mäkiste talu teeotsa 2018.aastal. Ettevõtmist toetas Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp.

Jaan Lattik oli umbes 9.aastaselt lõiganud kodutalu lähedal olevas metsas ühe puu sisse oma nime. Seda mäletas üks mees Tõnu Ilsjan. Sellest olid rääkinud Valterile tema vanemad. Kui 1998.aastal avati Jaan Lattiku mälestuseks Karjapoisi kivi tuli sellest juttu ning ühiselt mindi seda puud otsima.

Puu leiti üles, kuid see oli väga halvas olukorras ning otsustati, et see tuleb päästa. 1998. aastal ennem Jaan Lattiku sünniaastapäeva toimetati puu Lüllemäe Kulutuurimajja, kus kohalik meister Kalmer Daniel pani selle alusele ning tegi vajalikud hooldustööd.

2018.aastal, vahetult ennem Jaan Lattiku 140.sünniaastapäeva tähistamist on jõudnud see väärikas puu Lüllemäe raamatukogu uutesse ruumidesse, aidates luua raamatukogus ühtset tervikut Jaan Lattiku mälestuse hoidmisel.

„Teejuhi infokioski“ vaatab tagasi Jaan Lattiku elule ja loomingule. Jaan Lattik on jätnud meile imelise kultuuripärandi, mida soovime eksponeerida kõigile rändajaile, kes Karula kanti on sattumas. Kultuuripärand panduna kaasaegsesse kuube võiks kõnetada praeguse aja „meie noori” kui ka „meie vanu”. Julgustame rändajat avastama meie kultuuripärandit ning tutvustame talle ka praegust Karula piirkonda.

Teejuhi projekt, mille üheks osaks on ka Teie ees olev seinakiosk, valmis KÜSK-i toetusel EV100 raames. Kioski valmimine on eelkõige võimalik vaid eelkõige tänu Jaan Lattiku elutööle. Alustasime projekti elluviimist Karula Vallas Rain Ruusa toetusel ning oleme jätkanud seda teed Valga Valla ja Valga Keskraamatukogu tiiva all.

Kioski sisuloomesse on panustanud tänases Karula piirkonnas olevad organisatsioonid koos ärksate ja tegusate inimestega.

 

Äitäh Teile kõigile!

 

Eha ja Toivo Kotov                   OK JukuPeedu

Enno Tanilas                             EELK Maarja Kogudus

Vaike-Hele Puudersell            Karula Muinsuskaitse Selts

Jana Tiits ja koolipere             Lüllemäe põhikool

Triinu Rätsepp                         Lüllemäe raamatukogu

Toomas Pai                              eeweb Studio